About Thurje.al

Kjo platformë është një hapsirë e përbashkët për të gjithë shqipfolësit. Të ndajmë mendime dhe informacione për çështje të ndryshme që na prekin.

Our Admins

Our Moderators

Site Statistics

  All Time Last 24 hours Last 7 days Last 30 days
Topics 40 0 0 0
Posts 225 0 1 26
Users 24 0 0 6
Active Users 1 1 11
Likes 12 0 0 1