Anonim - Category

Anonim është një kategori që ju mundëson të denonconi ose diskutoni tema të ndryshme dhe të ruani gjithashtu privatësinë tuaj duke postuar dhe denoncuar pa emër në menyre të tillë që ju të mbeteni anonim.