Politika - Category

“Njeriu është kafshë politike”. (Aristoteli) Të gjithë jemi pjesë të Politikës dhe ajo është pjesë e jona. Kjo kategori i dedikohet të gjitha çështjeve që lidhen me të.